Chính sách bảo vệ Người bán trước Tranh chấp Thanh toán

Nếu người mua nộp đơn tranh chấp thanh toán, người bán có thể đủ điều kiện để được hưởng chính sách bảo vệ người bán trước tranh chấp thanh toán.

Khi người mua mở tranh chấp với tổ chức thanh toán của họ (ví dụ: nhà cung cấp thẻ tín dụng hoặc PayPal), tổ chức thanh toán sẽ thông báo cho eBay về tranh chấp và bắt đầu quy trình giải quyết tranh chấp với người mua. eBay sẽ thu thập thông tin về giao dịch và giúp người bán xây dựng bằng chứng để được bảo vệ trước tranh chấp.

Kết quả cuối cùng của tranh chấp được quyết định bởi tổ chức thanh toán. Tuy nhiên, người bán có thể đủ điều kiện để được eBay bảo vệ trong tranh chấp thanh toán. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của các chính sách bảo vệ này – giao dịch nào đủ điều kiện hoặc bị loại trừ khỏi chính sách bảo vệ cũng như những gì người bán cần làm – vui lòng tìm hiểu chính sách đầy đủ của chúng tôi bên dưới

Chính sách bảo vệ, điều kiện để được hưởng chính sách, các loại trừ

Chính sách bảo vệ người bán khỏi tranh chấp có thể áp dụng khi người mua mở tranh chấp thanh toán vì một trong những lý do sau:

01.

Người mua không nhận được hàng

02.

Họ không nhận ra giao dịch hoặc gặp sự cố với giao dịch

03.

Hàng nhận được không giống như mô tả trong danh sách

Để người bán đủ điều kiện được hưởng chính sách bảo vệ người bán trước tranh chấp thanh toán:

Giao dịch phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong chính sách này

Người bán phải trả lời tranh chấp thanh toán và thực hiện hành động trong khung thời gian quy định.

Nếu phản đối tranh chấp thanh toán, người bán phải cung cấp bằng chứng cần thiết

Người bán không được vi phạm Thỏa thuận người dùng

eBay có thể tự động áp dụng các chính sách bảo vệ người bán đối với tranh chấp mà không yêu cầu người bán phản hồi hoặc thực hiện hành động đối với tranh chấp. Nếu chúng tôi tự động áp dụng các chính sách bảo vệ, chúng tôi sẽ không tính phí tranh chấp hoặc yêu cầu người bán hoàn tiền nếu tranh chấp được giải quyết có lợi cho người mua

Tiêu chí áp dụng

 • Giao dịch dành cho hàng hóa vật thể và có bằng chứng về việc giao hàng hoặc nhận hàng thành công
 • Người bán đã hoàn lại toàn bộ tiền cho người mua thông qua eBay
 • Người bán đã hoàn lại một phần tiền cho người mua thông qua eBay theo nguyên tắc hoàn trả một phần của chúng tôi đối với một mặt hàng trả lại đã qua sử dụng hoặc bị hư hỏng, với điều kiện là người bán đủ điều kiện để hoàn lại một phần thông qua các chính sách bảo vệ Người bán được xếp hạng Top Rated Seller
 • Trường hợp yêu cầu Đảm bảo Hoàn lại Tiền của eBay đã được
  • Phán quyết bất lợi cho người mua, hoặc
  • Đã được giải quyết với khoản hoàn trả đầy đủ cho người mua thông qua eBay

Các giao dịch bị loại trừ

 • Các mặt hàng vi phạm các chính sách về mặt hàng bị cấm và hạn chế của eBay.
 • Các mặt hàng bị loại trừ khỏi chính sách Bảo đảm Hoàn tiền của eBay.
 • Các mặt hàng nhận tại cửa hàng mà người bán cung cấp dịch vụ đổi trả hoặc tín dụng tại cửa hàng khi trả hàng
 • Các giao dịch mà người bán đã hoàn lại một phần tiền nhưng không đủ điều kiện để được hưởng chính sách Bảo vệ Người bán được xếp hạng Top Rated Seller
 • Các giao dịch mà người bán hoàn lại tiền bên ngoài eBay

Hành động bắt buộc và khung thời gian

Hành động
Khung thời gian

Chấp nhận tranh chấp

Trong vòng 5 ngày sau khi nhận được thông báo tranh chấp

Phản đối tranh chấp và cung cấp bằng chứng hỗ trợ

Trong vòng 5 ngày sau khi nhận được thông báo tranh chấp

Khi người mua mở tranh chấp thanh toán vì họ không nhận được hàng hoặc họ không nhận ra giao dịch

Khi người mua mở tranh chấp thanh toán vì họ không nhận được hàng hoặc họ không nhận ra giao dịch, người bán sẽ được yêu cầu cung cấp:

 • Bằng chứng giao hàng thành công đến địa chỉ do người mua cung cấp khi thanh toán, hoặc
 • Bằng chứng người mua đã nhận được hàng

Nếu eBay xác định rằng mặt hàng đã được giao hoặc nhận thành công:

 • Chúng tôi sẽ không yêu cầu người bán hoàn trả số tiền đang tranh chấp, ngay cả khi tổ chức thanh toán quyết định rằng người mua được hoàn lại tiền; và
 • Chúng tôi sẽ miễn hoặc hoàn lại phí tranh chấp của người bán

Bằng chứng giao hàng thành công

Thông tin theo dõi từ hãng vận chuyển hiển thị tất cả những điều sau:

01.

Trạng thái giao hàng là “đã giao” (hoặc trạng thái tương đương theo quốc gia thể hiện mặt hàng đã được giao)

02.

Ngày giao

03.

Địa chỉ của người nhận khớp với địa chỉ được tìm thấy trên trang Chi tiết đơn hàng, bao gồm mã thành phố/quận hoặc mã zip (hoặc mã quốc tế tương đương);

04.

Bằng chứng xác nhận chữ ký được tải lên dưới dạng hình ảnh trong khi phản đối tranh chấp thanh toán, đối với các đơn hàng có tổng chi phí từ 750 USD trở lên. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu xác nhận chữ ký của chúng tôi

Bằng chứng về việc lấy hàng thành công

Đối với các mặt hàng nhận tại cửa hàng, danh tính của người nhận mặt hàng phải được xác thực bằng giấy tờ tùy thân. Người bán phải cung cấp bằng chứng bao gồm tất cả những thông tin sau đây:

Mã ID đơn hàng

Mã mặt hàng

Tên mặt hàng

Số tiền thanh toán

Ngày nhận hàng

Chữ ký xác nhận lấy hàng của người mua

Địa chỉ cửa hàng hoặc địa điểm nhận hàng

Đối với các mặt hàng được thu nhận trực tiếp từ người bán, bằng chứng cho thấy người mua đã nhận được mặt hàng có thể bao gồm:

Bản sao thông tin chi tiết đơn đặt hàng eBay, có chữ ký của người mua tại thời điểm nhận hàng, hoặc

Người bán đã sử dụng ứng dụng eBay để quét mã QR của người mua hoặc nhập mã nhận hàng gồm 6 chữ số của người mua tại thời điểm nhận hàng

Khi người mua mở tranh chấp thanh toán vì mặt hàng không khớp với danh sách (không giống như mô tả)

Khi người mua mở tranh chấp thanh toán vì mặt hàng họ nhận được không khớp với danh sách, người bán sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng để kháng cáo tranh chấp thanh toán, chẳng hạn như ảnh thể hiện rõ tình trạng của mặt hàng trước khi giao hàng

Khi xác định có nên bảo vệ người bán hay không, eBay sẽ xem xét một trong những tiêu chí sau:
 • Người bán đã hoàn lại toàn bộ tiền cho người mua thông qua eBay
 • Người bán đã hoàn lại một phần tiền cho người mua thông qua eBay theo nguyên tắc hoàn trả một phần của chúng tôi đối với một mặt hàng trả lại đã qua sử dụng hoặc bị hư hỏng, với điều kiện là người bán đủ điều kiện để hoàn lại một phần thông qua các Chính sách bảo vệ Người bán được xếp hạng Top Rated Seller.
Trường hợp yêu cầu Đảm bảo hoàn lại tiền của eBay cho cùng một giao dịch đã được:
 • Phán quyết bất lợi cho người mua, hoặc
 • Được giải quyết thông qua khoản hoàn trả đầy đủ cho người mua
Nếu eBay phán quyết rằng giao dịch của bạn đủ điều kiện để hưởng chính sách bảo vệ:
 • Chúng tôi sẽ không yêu cầu người bán hoàn trả số tiền đang tranh chấp, ngay cả khi tổ chức thanh toán quyết định rằng người mua được hoàn lại tiền; và
 • Chúng tôi sẽ miễn hoặc hoàn lại phí tranh chấp của người bán

Phí tranh chấp, chậm trễ thanh toán và hoàn trả

Khi người mua nộp đơn tranh chấp thanh toán, người bán sẽ bị tính phí tranh chấp nếu họ phản đối hoặc không trả lời tranh chấp và họ phải chịu trách nhiệm về số tiền tranh chấp. Nếu tranh chấp đủ điều kiện để được bảo vệ theo chính sách bảo vự người bán về tranh chấp thanh toán, người bán sẽ không bị tính phí tranh chấp.

Vào thời điểm người mua nộp đơn tranh chấp thanh toán, eBay có thể giữ tiền của người bán như được nêu trong Điều khoản sử dụng thanh toán. Việc tạm giữ có thể được thực hiện trong tối đa 30 ngày theo lịch.

Như được mô tả trong chính sách này, eBay có thể xác định rằng người bán không đủ điều kiện để được bảo vệ theo chính sách bảo vệ người bán tranh chấp thanh toán. Nếu người bán không đủ điều kiện và tổ chức thanh toán của người mua quyết định rằng người mua được hoàn lại tiền, eBay sẽ yêu cầu người bán hoàn tiền theo Thỏa thuận người dùng và Điều khoản sử dụng thanh toán của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ yêu cầu hoàn lại bằng cách:

 • Khấu trừ số tiền hoàn trả từ khoản thanh toán cho người bán chưa được giải ngân, hoặc
 • Nếu số tiền của người bán không đủ để chi trả cho khoản tiền hoàn lại, chúng tôi sẽ tính số tiền hoàn lại vào tài khoản ngân hàng thanh toán của người bán

Nếu việc hoàn lại tiền không thành công, eBay có quyền yêu cầu bồi hoàn thông qua các phương tiện khác.

Kháng cáo và khiếu nại trùng lặp

Nếu eBay xác định rằng người bán không đủ điều kiện để được bảo vệ người bán tranh chấp thanh toán, người bán có thể gửi kháng nghị bằng cách liên hệ với eBay trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày kết quả tranh chấp thanh toán được thông báo. Như một phần của quy trình xem xét khiếu nại, chúng tôi có thể yêu cầu người bán cung cấp các tài liệu bổ sung.

eBay có quyền đưa ra phán quyết cuối cùng.

Người mua không thể sử dụng nhiều hơn một phương án giải quyết để được hoàn tiền. Nếu người mua mở tranh chấp thanh toán với tổ chức thanh toán của họ, người bán phải trả lời tranh chấp thanh toán. eBay sẽ đóng mọi trường hợp yêu cầu hủy đơn đặt hàng, báo cáo rằng một mặt hàng chưa được giao nhận, yêu cầu trả hàng hoặc các trường hợp yêu cầu Đảm bảo hoàn lại tiền của eBay cho cùng một giao dịch.

Bước tiếp theo
Copy-of-shutterstock_1012414183-1-scaled-1.jpg
Bảo vệ tất cả người bán
Copy-of-Ebay-6-8-181924-scaled-1-2048x1366-1-1.jpg
Bảo vệ người bán được xếp hạng hàng đầu
Copy-of-shutterstock_793567993-scaled-1-2048x1367-1.jpg
Tránh tranh chấp thanh toán