Search
Close this search box.
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với người bán là doanh nghiệp

Quy định về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất nhằm mục đích ngăn ngừa và quản lý rác thải. Theo luật mới này, các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và người bán trên eBay chịu trách nhiệm về toàn bộ vòng đời của sản phẩm mà họ bán.

Luật Chống rác thải và ủng hộ Nền kinh tế tuần hoàn, ngày 10/2/2020, đã thiết lập khung pháp lý để mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và người bán đối với toàn bộ vòng đời của sản phẩm mà họ bán cho người mua tại Pháp, bao gồm cả giai đoạn kết thúc vòng đời của sản phẩm (end-of-life).

Người bán là doanh nghiệp bán các mặt hàng mới trong một số danh mục nhất định trên eBay.fr sẽ cần thêm thông tin bổ sung vào danh sách mặt hàng của họ.

Để tuân thủ luật này, bạn cần cung cấp thông tin sau khi tạo danh sách cho các mặt hàng mới của mình trong một số danh mục nhất định :

01.

Số nhận dạng nhà sản xuất duy nhất (UPIN)

02.

Thông tin và đóng góp sinh thái (Eco Participation)

03.

Điểm sửa chữa (Repair score)

04.

Chính sách thu hồi (Take-back policy)

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần liên hệ với một tổ chức sinh thái có liên quan để cung cấp một số thông tin trên. Tổ chức sinh thái là một công ty được các cơ quan công quyền phê duyệt, trong khuôn khổ Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), để quản lý thời hạn sử dụng của thiết bị mà họ đưa ra thị trường (thu gom, phân loại, tái chế và thu hồi rác thải).

Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần sử dụng công cụ tạo danh sách mới để có thể nhập thông tin liên quan nhằm tuân thủ quy định EPR.

Các danh sách mặt hàng không tuân thủ quy định mới này có thể bị eBay xóa. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của Cơ quan Chuyển đổi Sinh thái Pháp (ADEME).

Số nhận dạng nhà sản xuất duy nhất (UPIN)

Bạn có thể tìm thấy UPIN (còn gọi là số “SYDEREP”) cho sản phẩm của mình bằng cách liên hệ với nhà cung cấp của bạn (nhà sản xuất/nhà nhập khẩu ở Pháp) hoặc, nếu bạn là nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu ở Pháp, bằng cách đăng ký với một tổ chức sinh thái có liên quan..

Nếu bạn đang liệt kê một mặt hàng có liên quan theo danh mục EPR, hãy đảm bảo bạn bao gồm (các) UPIN bắt buộc trong các trường sau :

ID sản phẩm của nhà sản xuất

bằng chứng đăng ký của nhà sản xuất tại Pháp hoặc nhà nhập khẩu đầu tiên vào Pháp của sản phẩm với một công ty quản lý rác thải thân thiện với môi trường có liên quan, nếu mặt hàng đó được bảo vệ bởi EPR

ID bao bì sản phẩm

bằng chứng đăng ký của nhà sản xuất tại Pháp hoặc nhà nhập khẩu đầu tiên vào Pháp của bao bì sản phẩm với một công ty quản lý rác thải thân thiện với môi trường trong lĩnh vực đóng gói

ID bao bì vận chuyển (nếu có)

bằng chứng đăng ký của nhà sản xuất tại Pháp hoặc nhà nhập khẩu đầu tiên vào Pháp của bao bì vận chuyển với một công ty quản lý rác thải thân thiện với môi trường trong lĩnh vực đóng gói

ID Tài liệu Sản phẩm (nếu có)

bằng chứng đăng ký của nhà sản xuất tại Pháp hoặc nhà nhập khẩu đầu tiên vào Pháp đối với bất kỳ tài liệu giấy nào được bổ sung cùng với vật phẩm/bưu kiện với một công ty quản lý rác thải thân thiện với môi trường trong ngành giấy

Đây là cách thêm UPIN :

Chọn tạo danh sách mới hoặc sửa đổi danh sách hiện có.

Nếu bạn đang sử dụng công cụ danh sách truyền thống, hãy chọn Dùng thử công cụ danh sách mới ở góc trên cùng bên phải.

Chọn Tuân thủ quy định.

Chọn Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

Nhập số nhận dạng duy nhất của mặt hàng của bạn vào các trường UPIN có liên quan (ID sản phẩm của nhà sản xuất, ID bao bì sản phẩm, ID bao bì vận chuyển, ID tài liệu sản phẩm).

Xác nhận bằng cách nhấp vào Xong.

Nếu bạn bán các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của EPR trên ebay.fr cho người mua ở Pháp, nhưng bạn không cung cấp cho eBay (các) Số nhận dạng nhà sản xuất duy nhất hợp lệ cần thiết cho các sản phẩm đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở bao bì của chúng), eBay có thể quyết định thanh toán phí đóng góp sinh thái tương ứng thay cho bạn và tính phí bạn sau.

Biểu hạng mục EPR
Các công ty quản lý rác thải thân thiện với môi trường có liên quan

Thiết bị điện và điện tử(EEE)

Các mặt hàng trang trí nội thất (bao gồm các sản phẩm ghế hoặc giường bọc nhồi và các mặt hàng trang trí dệt may;)

Dệt may (sản phẩm quần áo, giày dép mới hoặc vải lanh gia dụng, sản phẩm dệt may mới cho gia đình)

Hóa chất và thùng chứa hóa chất

Giấy in và giấy dùng cho đồ họa

Sản phẩm hoặc vật liệu xây dựng

Đồ chơi

Các mặt hàng quần áo thể thao và giải trí

Đồ DIY và làm vườn

Dầu khoáng hoặc dầu tổng hợp, dầu bôi trơn hoặc công nghiệp

Lốp xe (kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023)

Thông tin trên không đầy đủ và không phải là lời khuyên pháp lý. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý để có được thông tin về các nghĩa vụ EPR của bạn.

Đóng góp Sinh thái

Nếu bạn đang liệt kê trong danh mục Nội thất và Thiết bị điện và điện tử (EEE), hãy nhập số lượng tái chế vào trường Đóng góp sinh thái. Số tiền sẽ được tự động hiển thị trên trang Xem mặt hàng.

Bạn có thể tìm thấy số tiền Đóng góp sinh thái cho sản phẩm của mình bằng cách liên hệ với nhà cung cấp của bạn (nhà sản xuất/nhà nhập khẩu ở Pháp) hoặc, nếu bạn là nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu ở Pháp, bằng cách đăng ký với công ty quản lý rác thải thân thiện với môi trường có liên quan.

Đây là cách thêm Phí Đóng góp sinh thái :

Chọn tạo danh sách mới hoặc sửa đổi danh sách hiện có.

Nếu bạn đang sử dụng công cụ danh sách truyền thống, hãy chọn Dùng thử công cụ danh sách mới ở góc trên cùng bên phải.

Chọn Tuân thủ quy định.

Chọn Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

Thêm một giá trị vào trường Phí Đóng góp sinh thái nếu bạn phải trả phí.

Xác nhận bằng cách nhấp vào Xong.

Điểm sửa chữa (Repair score)

Điểm sửa chữa cho phép người mua biết về mức độ dễ dàng của việc bảo trì hoặc sửa chữa sản phẩm. Sản phẩm sẽ được xếp hạng từ 1 đến 10, trong đó 1 được coi là không thể sửa chữa được và 10 là khả năng sửa chữa rất cao.

  • Bạn có thể hiển thị điểm sửa chữa trong Thư viện ảnh của danh sách của mình. Bạn cũng nên thêm lưới chấm điểm được sử dụng để xác định điểm sửa chữa trong Thư viện ảnh hoặc mô tả mặt hàng để giúp người mua hiểu được xếp hạng sản phẩm của bạn.

  • Bạn có thể tìm điểm sửa chữa cho sản phẩm của mình bằng cách liên hệ với nhà cung cấp của bạn (nhà sản xuất/nhà nhập khẩu ở Pháp).

Điểm sửa chữa áp dụng cho các hạng mục sau :

Theo luật, danh sách này có thể phát triển trong tương lai. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của Bộ Chuyển đổi Sinh thái (Ministère de la Transition Écologique). Thông tin bằng tiếng Anh được cung cấp ở cuối trang.

Chính sách thu hồi (Take-back policy)

Khi liệt kê trong các danh mục bên dưới, bạn có nghĩa vụ thu hồi miễn phí sản phẩm đã sử dụng của người mua tùy thuộc vào ngưỡng doanh thu và nếu người mua sống tại Pháp.

Thiết bị điện và điện tử > Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 :

  • Các yếu tố nội thất, bao gồm các sản phẩm ghế ngồi hoặc giường bọc nhồi
  • Hóa chất và thùng chứa các sản phẩm hóa chất (nếu doanh thu hàng năm của bạn liên quan đến danh mục đó vượt quá 100.000 euro)
  • Cartridge khí nhiên liệu sử dụng một lần

Pháo hoa và bình chữa cháy

  • Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023: đồ chơi, đồ thể thao và giải trí, đồ làm vườn và đồ DIY (nếu doanh thu hàng năm của bạn liên quan đến danh mục đó vượt quá 100.000 euro)

Trước tiên, bạn cần tạo chính sách thu hồi trong phần Tài khoản của của eBay của tôi trước khi có thể thêm chính sách thu hồi trong khi tạo hoặc sửa đổi danh sách.

Dưới đây là cách tạo chính sách thu hồi của bạn trên trang eBay dành cho máy tính để bàn :

1. Đăng nhập vào eBay.fr bằng thông tin đăng nhập của bạn.

2. Chọn Tóm tắt trong eBay của tôi.

3. Chọn tab Tài khoản.

4. Chuyển đến Bán hàng và chọn Chính sách tùy chỉnh.

5. Chọn Tạo chính sách và chọn Thu hồi.

6. Nhập nội dung chính sách của bạn và chọn Lưu.

Dưới đây là cách thêm chính sách thu hồi của bạn vào danh sách mới hoặc danh sách hiện có :

1. Chọn tạo mới hoặc sửa đổi danh sách hiện có.

2. Nếu bạn đang sử dụng công cụ danh sách truyền thống, hãy chọn Dùng thử công cụ danh sách mới ở góc trên cùng bên phải.

3. Chọn Tuân thủ quy định.

4. Chọn Chính sách thu hồi.

5. Chọn chính sách Thu hồi mà bạn muốn thêm vào danh sách của mình rồi chọn Xong.

eBay bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ người bán nào không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình liên quan đến Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (Luật Chống rác thải và ủng hộ nền kinh tế tuần hoàn), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kết thúc hoặc hủy bỏ danh sách, ẩn hoặc hạ cấp tất cả các danh sách khỏi kết quả tìm kiếm trên trang web.

Tất cả các khoản phí đã trả hoặc phải trả liên quan đến danh sách hoặc tài khoản mà tại đó eBay thực hiện bất kỳ hành động nào sẽ không được hoàn trả hoặc ghi có vào tài khoản của người bán. Ngoài ra, eBay bảo lưu quyền lập hóa đơn cho người bán đối với bất kỳ khoản tiền nào mà eBay phải chịu do người bán không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý nói trên (chẳng hạn như cụ thể là không có: thông báo về số nhận dạng duy nhất của nhà sản xuất (số SYDEREP) , hiển thị đóng góp sinh thái, hiển thị các điều kiện thu hồi).

Bạn cũng có thể quan tâm đến
Copy-of-shutterstock_1010106136-scaled.jpg
Bán sản phẩm có Dấu CE vào EU

Đọc toàn bộ chính sách tại đây.

Copy-of-Ebay-6-8-181924-scaled-1-2048x1366-1-2.jpg
Mặt hàng bị cấm trên eBay

Nắm được những mặt hàng bạn nên tránh bán.

Copy-of-shutterstock_714954307-scaled.jpg
Hiệu quả kinh doanh

Tất cả những gì bạn cần biết về tình hình kinh doanh của bạn.