Search
Close this search box.
Lập bảng giá cước bưu gửi

Bảng cước phí bưu chính cho phép bạn ấn định cước phí bưu điện cho các địa điểm trong nước và quốc tế.
Khi bạn thiết lập bảng cước phí bưu chính, người mua sẽ thấy cước phí bưu chính mà bạn chỉ định cho địa chỉ giao hàng của họ.

Có 3 cách bạn có thể chỉ định chi phí bưu chính trong bảng bưu chính của mình:

Theo mục

Theo trọng lượng

Bằng phụ phí

Để thiết lập bảng giá cước bưu chính:

Bạn có thể tạo tối đa 40 bảng cước phí bưu chính.

Truy cập My eBay và chọn tab Tài khoản.

Chọn Tùy chọn Trang web rồi chọn Tùy chọn Bưu chính.

Chọn Chỉnh sửa bên cạnh Sử dụng bảng cước phí bưu chính.

Chọn Mặt hàng, Trọng lượng hoặc Phụ phí từ menu.

Chọn khu vực/quốc gia của bạn và nhập tỷ lệ bưu chính của bạn rồi Áp dụng.

Lưu ý: Bảng cước phí bưu chính chỉ hoạt động với danh sách sử dụng bưu phí cố định. Bạn không thể sử dụng bảng cước phí bưu chính với bưu phí hoặc cước vận chuyển được tính toán.

Khi bạn thiết lập bảng cước phí bưu chính, người mua sẽ thấy cước phí bưu chính mà bạn chỉ định cho địa chỉ giao hàng của họ.

Bạn cũng có thể quan tâm đến:
Copy-of-Ebay-6-8-181755-scaled-1.jpg
Trung tâm người bán: Trung tâm kiểm soát doanh nghiệp của bạn

Một trung tâm kiểm soát kinh doanh cho tất cả các nhu cầu bán hàng trên eBay của bạn.

Copy-of-shutterstock_701394343-2048x1367-1.jpg
Cách tùy chỉnh cửa hàng eBay của bạn

Nó giống như một cửa hàng truyền thống nhưng trực tuyến! Và được thiết kế theo cách bạn muốn.

Thêm ưu đãi tốt nhất vào danh sách

Không người mua nào có thể cưỡng lại một đề nghị tốt. Tìm hiểu cách làm cho danh sách của bạn hấp dẫn hơn.