Search
Close this search box.
Bán sản phẩm có dấu CE vào EU

Từ ngày 16 tháng 7 năm 2021, bất kỳ sản phẩm nào được đánh dấu CE được bán vào EU sẽ phải có doanh nghiệp được thành lập thuộc EU được liệt kê trên sản phẩm hoặc bao bì. Doanh nghiệp có thể là nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại diện được ủy quyền hoặc nhà cung cấp dịch vụ có trụ sở tại EU.

Điều này là do các quy định mới của EU về giám sát thị trường cùng với Hướng dẫn thực hiện trên thực tế. Để đảm bảo bạn tuân thủ các quy định mới, hãy làm theo các bước sau

01.

Kiểm tra xem bạn có đang bán các sản phẩm có dấu CE vào EU hay không. Bạn có thể xem ví dụ về các sản phẩm mang dấu CE trong Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

02.

Xác minh các sản phẩm dành cho thị trường EU và tuân thủ luật pháp EU. Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ với nhà sản xuất.

03.

Nếu sản phẩm tuân thủ, hãy kiểm tra xem bạn có thấy thông tin của nhà sản xuất EU hoặc nhà nhập khẩu EU trên sản phẩm hay không. Nếu có một nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu EU, họ sẽ là doanh nghiệp ở châu Âu.

04.

Nếu không có nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu EU, hãy kiểm tra với nhà sản xuất ngoài EU để xem họ có đại diện được ủy quyền hay không. Nếu có, hãy lấy tên và chi tiết liên lạc (bao gồm cả địa chỉ bưu chính) của đại diện được ủy quyền và đảm bảo rằng thông tin được ghi trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm.

 • Nếu nhà sản xuất ngoài EU chưa chỉ định đại diện được ủy quyền tại EU, hãy làm việc với nhà sản xuất để chỉ định một đại diện. Đại diện được ủy quyền sẽ cần có giấy ủy quyền có chữ ký của nhà sản xuất cũng như lấy và lưu giữ giấy chứng nhận hợp quy và các tài liệu kỹ thuật khác từ nhà sản xuất

 • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ ở EU — nếu bạn hiện không có doanh nghiệp và bạn đang đang tìm kiếm đại diện được EU ủy quyền cho các sản phẩm tuân thủ, một số công ty bên thứ ba có kinh nghiệm đã được xác định để hỗ trợ bạn.

Nếu bạn không thể chỉ định hoặc có được thông tin của doanh nghiệp đối với các sản phẩm mang dấu CE mà bạn dự định bán cho EU vào hoặc trước ngày 16 tháng 7 năm 2021, bạn sẽ không được phép bán sản phẩm tới EU cho đến khi doanh nghiệp tại EU đã được bố trí.

Câu hỏi thường gặp

Bốn loại doanh nghiệp (economic operator) được chấp nhận theo quy định mới :

 • Nhà sản xuất tại EU
 • Nhà nhập khẩu tại EU
 • Đại diện được ủy quyền tại EU
 • Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện đơn hàng tại EU

Một doanh nghiệp (Economic Operator) phải được thành lập tại EU. Nhiệm vụ chính của họ bao gồm:

 • Xác minh rằng tuyên bố về sự phù hợp/hiệu suất cho một sản phẩm đã được soạn thảo và lưu giữ tuân theo các quy định của pháp luật.
 • Xác minh rằng tài liệu kỹ thuật của sản phẩm đã được soạn thảo và cung cấp cho cơ quan giám sát thị trường theo yêu cầu.
 • Phối hợp với các cơ quan có liên quan để cung cấp bất kỳ thông tin nào khác nhằm chứng minh sự phù hợp của sản phẩm theo yêu cầu.
  • Khi một doanh nghiệp (economic operator) có lý do để tin rằng một sản phẩm không tuân thủ hoặc gây rủi ro về sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, họ phải thông báo cho các cơ quan chức năng và thực hiện hành động khắc phục, dù là tự mình thực hiện hay yêu cầu nhà sản xuất thực hiện.

Áp dụng cho nhiều loại sản phẩm được yêu cầu phải có dấu CE, ví dụ như: 

 • Sản phẩm xây dựng
 • Sản phẩm bảo hộ cá nhân
 • Thiết bị
 • Nhiên liệt khí đốt
 • Các sản phẩm tuân theo Chỉ thị liên quan đến tiếng ồn phát ra từ thiết bị sử dụng ngoài trời
 • Máy móc
 • Đồ chơi
 • Sản phẩm tuân theo yêu cầu về thiết kế sinh thái
 • Sản phẩm tuân theo hạn chế về sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử
 • Sản phẩm pháo hoa
 • Tàu thuyền giải trí và cá nhân
 • Bình chịu áp lực đơn giản
 • Sản phẩm tuân theo Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ
 • Dụng cụ cân không tự động
 • Dụng cụ đo lường
 • Thiết bị và hệ thống bảo vệ được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ
 • Sản phẩm tuân theo Chỉ thị điện áp thấp
 • Thiết bị vô tuyến
 •  Thiết bị áp suất

 

Các sản phẩm yêu cầu đánh dấu CE phải tuân theo Chỉ thị về cách tiếp cận mới của EU. Tìm hiểu thêm thông tin trên các trang web của EU và Chính phủ Vương quốc Anh.

Các nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng ở EU là các công ty hoặc cá nhân có nghiệp vụ ở EU cung cấp ít nhất hai trong số các dịch vụ sau:

 • Lưu kho
 • Đóng gói
 • Ghi địa chỉ
 • Gửi hàng

Không bao gồm các đơn vị vận chuyển hoặc nhà cung cấp dịch vụ logistics chỉ xử lý vận chuyển hàng hóa.

Nếu muốn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng ở EU, bạn có thể làm việc với nhà sản xuất để cung cấp cho họ các tài liệu liên quan. Nếu nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng chấp nhận tài liệu và hàng hóa của bạn, thì nhà cung cấp đó sẽ trở thành doanh nghiệp (economic operator) và sau đó bạn có thể cho biết tên hoặc thông tin liên hệ của họ (bao gồm cả địa chỉ bưu điện) trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng có thể yêu cầu đại diện được ủy quyền cho các sản phẩm của bạn. Trong trường hợp đó, bạn vẫn cần làm việc với nhà sản xuất ngoài EU để chỉ định đại diện được ủy quyền tại EU. 

Các công ty sau đây có thể hỗ trợ cho hầu hết các sản phẩm (dù là hàng mềm hay hàng cứng) theo yêu cầu:

 • Dịch Vụ Đại Diện Được Ủy Quyền — ar.eBay@doceupoint.com
 • Công ty chứng nhận— ebay-AR@certification-company.com
 • Eucerep — ebay_support@eucerep.com
 • Obelis Group — sales@obelis.net
 • Product Approvals— ebs@complyexpress.com

Nhiều doanh nghiệp (Economic Operator) đang được thêm vào danh sách này và bạn sẽ được cập nhật sớm nhất có thể.

Bạn cũng có thể quan tâm đến
Copy-of-Ebay-6-8-181049-scaled-1.jpg
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR)

Đọc toàn bộ chính sách tại đây.

Copy-of-Ebay-6-8-181755-scaled-1-1.jpg
Trung tâm giải quyết

Trung tâm trao đổi một cửa cho người mua và người bán.

beautiful-smiling-asian-girl-showing-thumb-up-approve-smth-good-agree-recommending-company-brand-sta-scaled.jpg
Đăng ký thanh toán do eBay quản lý

Hướng dẫn chi tiết về các khoản thanh toán do eBay quản lý.