Search
Close this search box.
Khi nào bạn cần xác nhận chữ ký vận chuyển

Xác nhận chữ ký (chữ ký của người mua trên thông báo phát) là một dịch vụ bổ sung được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính. Bạn có thể mua nó khi bạn vận chuyển các mặt hàng của mình. Trong một số trường hợp nhất định, dịch vụ này được yêu cầu để nhận  eBay Seller protection.

Thông báo giao hàng tiêu chuẩn là một mẫu giấy có chứa tất cả các thông tin cần thiết: người nhận, ngày giao hàng, người đã giao gói hàng, mã nhận dạng mã vạch và chữ ký của người nhận xác nhận việc giao hàng.

Ngày nay, các nhà khai thác bưu chính và nhà cung cấp dịch vụ bưu chính cung cấp thông báo điện tử. Nó là một dạng tương đương kỹ thuật số (bản scan) của một mẫu giấy. Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin về xác nhận chữ ký và chi phí từ nhà cung cấp dịch vụ bưu chính của bạn.

Khi cần xác nhận chữ ký

The 2 examples below are 2 rate cards with the same information but displayed differently. (These are examples that do not reflect actual shipping rates)

Giao hàng đơn hàng giá cao: bắt buộc phải có chữ ký của người mua

Người mua nên ký vào thông báo để xác nhận việc giao đơn đặt hàng giá cao. Bảo vệ Người bán là cần thiết để bảo vệ các đơn đặt hàng giá cao — trong trường hợp người mua mở tranh chấp về việc không nhận được Mặt hàng hoặc tranh chấp về thanh toán.

Trả lại các đơn đặt hàng giá cao: chữ ký của người bán là bắt buộc

Người bán (đóng vai trò là người nhận) cần ký vào thông báo giao hàng để xác nhận việc nhận lại đơn hàng giá cao. Yêu cầu này cho phép eBay bảo vệ người mua trong trường hợp người bán khiếu nại rằng mặt hàng chưa được trả lại.

Ngưỡng xác nhận chữ ký

Xác nhận chữ ký từ phía người mua là bắt buộc nếu tổng số tiền của giao dịch bằng hoặc vượt quá ngưỡng nhất định. Các trang eBay quốc tế có thể có các ngưỡng xác nhận chữ ký khác nhau.

Tổng số tiền bán hàng bao gồm giá mặt hàng, chi phí vận chuyển và phí áp dụng.

Cách tìm tổng số tiền bán hàng:

  1. Chuyển đến tab Đơn hàng trong Trung tâm người bán.
  2. Chọn số thứ tự để kiểm tra thông tin chi tiết.

Chữ ký của người mua trên thông báo giao hàng có thể giúp bạn thắng trong tranh chấp thanh toán và tránh phải trả thêm phí tranh chấp. Tìm hiểu thêm về xử lý tranh chấp thanh toán.

eBay site
Item value threshold

ebay.com | ebay.ca | ebay.com.au

$750

ebay.co.uk

£450

ebay.at |  befr.ebay.be |  benl.ebay.be | ebay.es 
ebay.fr |  ebay.ie | ebay.it | ebay.nl | ebay.pl

€550

ebay.ch

₣700

Bạn cũng có thể quan tâm đến:
Copy-of-Ebay-6-8-181924-scaled-1-2048x1366-1.jpg
Tìm hiểu cách lập danh sách hàng loạt và chỉnh sửa

Hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn tạo và chỉnh sửa hàng loạt danh sách của mình.

happy-asian-businessman-woman-discussing-new-business-project-tablet-modern-meeting-room_34840-1007.jpg
Ngăn chặn hàng không nhận được tranh chấp

Hàng không nhận được tranh chấp có thể được ngăn chặn với những mẹo này.

Must-know-policies-for-beginners-hero-2.png
Phí bán hàng cho người bán trên eBay

Hiểu các tính toán rõ ràng để tránh một hóa đơn bất ngờ.