Search
Close this search box.
Chính sách vận chuyển trực tiếp cho các giao dịch xuyên biên giới được vận chuyển từ Trung Quốc Đại lục

(Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan)

Chính sách này có hiệu lực đối với tất cả người dùng từ ngày 8 tháng 5 năm 2021. Bản sửa đổi trước đó đối với Chính sách này có hiệu lực đối với tất cả người dùng vào ngày 19 tháng 1 năm 2021.

Chính sách vận chuyển trực tiếp cho các giao dịch xuyên biên giới được vận chuyển từ Trung Quốc đại lục

(Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan)

Chính sách vận chuyển trực tiếp cho các giao dịch xuyên biên giới được vận chuyển từ Trung Quốc đại lục (Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan) bao gồm 2 thành phần:

Chính sách ủy thác vận chuyển của SpeedPAK đối với các giao dịch xuyên biên giới được vận chuyển từ Trung Quốc đại lục

Chính sách vận chuyển theo dõi hợp lệ cho các giao dịch xuyên biên giới được vận chuyển từ Trung Quốc Đại lục

Hoạt động không tuân thủ tiêu chuẩn này có thể dẫn đến một loạt hành động, chẳng hạn như eBay kết thúc hoặc xóa danh sách của bạn, thực thi các hạn chế mua hoặc bán, giảm giới hạn bán và/hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn.

Chính sách ủy thác vận chuyển của Speedpak đối với các giao dịch xuyên biên giới được vận chuyển từ Trung Quốc đại lục

Những gì bạn cần biết:

Một số mặt hàng ở Trung Quốc Đại lục phải được vận chuyển bằng SpeedPAK (giải pháp vận chuyển xuyên biên giới của eBay dành cho việc giao hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc Đại lục) hoặc các giải pháp vận chuyển khác được eBay phê duyệt.

Ngoài ra, người bán cung cấp SpeedPAK làm tùy chọn vận chuyển cho danh sách vận chuyển đến các quốc gia được chọn phải đảm bảo rằng họ thực hiện đơn đặt hàng bằng dịch vụ SpeedPAK đã chọn của người mua.

SpeedPAK là gì?

SpeedPAK là một dịch vụ vận chuyển của eBay được phát triển dành riêng cho việc giao hàng xuyên biên giới có nguồn gốc từ Trung Quốc Đại lục. eBay đã hợp tác với Orange Connex Ltd để cung cấp cho người bán giải pháp hậu cần được tích hợp đầy đủ với nền tảng của eBay, mang lại thời gian xử lý và giao hàng nhanh chóng, đồng thời được eBay bảo vệ.

Để biết thêm thông tin về SpeedPAK, vui lòng bấm vào đây. Xin lưu ý rằng trước tiên cần phải đăng ký và xác thực tài khoản trên eDIS (eBay’s eDelivery International Shipping platform) trước khi sử dụng các dịch vụ SpeedPAK. 

Các tiêu chí & yêu cầu đối với Chính sách Ủy thác Vận chuyển của SpeedPAK là gì?

Chính sách ủy thác vận chuyển SpeedPAK bao gồm 2 thành phần:

01.

Áp dụng SpeedPAK

Các mặt hàng trên một giá trị nhất định ở Trung Quốc Đại lục phải được vận chuyển bằng SpeedPAK hoặc giải pháp vận chuyển được eBay phê duyệt (được liệt kê bên dưới). Giải pháp vận chuyển (ví dụ: SpeedPAK) và dịch vụ (ví dụ: Tiết kiệm/Tiêu chuẩn/Nhanh) được áp dụng phải tương ứng với tùy chọn vận chuyển đã chọn của người mua. Số theo dõi phải được tải lên eBay trong thời gian xử lý được chỉ định cho danh sách của bạn.

Tiêu chí đánh giá giao dịch

Evaluation Module
Listing Site
Item location in Mainland China and shipping to
Item Price **
Compliance Ratio

1

Destination country respective site***

Germany/ France/Italy / Spain

>EUR 150 (not including shipping)

100%

2

ebay.com

United States

No minimum Value

90%

3

ebay.co.uk

United Kingdom

No minimum Value

90%

4

ebay.de

Germany

<=EUR 150 (not including shipping)

90%

5

ebay.com .au

Australia

>AUD 8

90%

6

Any

Canada*, France,Italy, Spain 

Varies by listing site:

 • ebay.com:>USD 6;
 • ebay.co.uk:>GBP 5;
 • ebay.de/ebay.fr/ ebay.it/ebay.es:> EUR 5; (not including transaction in evaluation module 1)
 • ebay.com.au>AUD 8;
 • ebay.ca>CAD 8;
 • all other listing sites:>USD 6

40%

Evaluation Module
Listing Site
Item location in Mainland China and shipping to
Item Price **
Compliance Ratio

1

Destination country respective site***

Germany/ France/Italy / Spain

>EUR 150 (not including shipping)

100%

2

ebay.com

United States

No minimum Value

90%

3

ebay.co.uk

United Kingdom

No minimum Value

90%

4

ebay.de

Germany

<=EUR 150 (not including shipping)

90%

5

ebay.com .au

Australia

>AUD 8

90%

6

Any

Canada*, France,Italy, Spain 

Varies by listing site:

 • ebay.com:>USD 6;
 • ebay.co.uk:>GBP 5;
 • ebay.de/ebay.fr/ ebay.it/ebay.es:> EUR 5; (not including transaction in evaluation module 1)
 • ebay.com.au>AUD 8;
 • ebay.ca>CAD 8;
 • all other listing sites:>USD 6

40%

* Đối với các giao dịch được vận chuyển đến Canada, các gói hàng có tổng giá trị trên 20 CAD sẽ không được đánh giá.

** Giá sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển.

Destination & Transaction value
Compliance Requirement

United States, Australia, Canada, France, Italy, Spain, United Kingdom, Germany

 • Đối với các giao dịch trong mô-đun đánh giá 2, 3, 4 và 5, người bán cần cung cấp và người mua cuối cùng chọn tùy chọn vận chuyển SpeedPAK hoặc tùy chọn hậu cần cấp tốc.
 • Đối với mô-đun đánh giá 1, tức là các sản phẩm vận chuyển trực tiếp được bán cho Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha với đơn giá trên 150 euro (không bao gồm phí vận chuyển), người bán chỉ có thể cung cấp tùy chọn vận chuyển SpeedPAK DDU hoặc tùy chọn Vận chuyển nhanh, tỷ lệ tuân thủ là 100%
 • Giao dịch của mô-đun đánh giá 6 không có yêu cầu đối với tùy chọn vận chuyển
 • Áp dụng các dịch vụ SpeedPAK hoặc SpeedPAK+ (Dịch vụ SpeedPAK+ bao gồm dịch vụ chuyển phát nhanh, DHL, UPS và FedEx cũng như dịch vụ tiêu chuẩn EMS). Dịch vụ được áp dụng phải tương ứng với tùy chọn giao hàng đã chọn của người mua.
 • Có bản quét chấp nhận được ghi lại trong thời gian xử lý được chỉ định của danh sách của bạn.
Destination & Transaction value
Compliance Requirement

United States, Australia, Canada, France, Italy, Spain, United Kingdom, Germany

 • Đối với các giao dịch trong mô-đun đánh giá 2, 3, 4 và 5, người bán cần cung cấp và người mua cuối cùng chọn tùy chọn vận chuyển SpeedPAK hoặc tùy chọn hậu cần cấp tốc.
 • Đối với mô-đun đánh giá 1, tức là các sản phẩm vận chuyển trực tiếp được bán cho Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha với đơn giá trên 150 euro (không bao gồm phí vận chuyển), người bán chỉ có thể cung cấp tùy chọn vận chuyển SpeedPAK DDU hoặc tùy chọn Vận chuyển nhanh, tỷ lệ tuân thủ là 100%
 • Giao dịch của mô-đun đánh giá 6 không có yêu cầu đối với tùy chọn vận chuyển
 • Áp dụng các dịch vụ SpeedPAK hoặc SpeedPAK+ (Dịch vụ SpeedPAK+ bao gồm dịch vụ chuyển phát nhanh, DHL, UPS và FedEx cũng như dịch vụ tiêu chuẩn EMS). Dịch vụ được áp dụng phải tương ứng với tùy chọn giao hàng đã chọn của người mua.
 • Có bản quét chấp nhận được ghi lại trong thời gian xử lý được chỉ định của danh sách của bạn.

Mức tuân thủ tối thiểu

Người bán có giao dịch đủ điều kiện phải đáp ứng các mức tuân thủ tối thiểu dưới đây

Month /Year
GR/ FR / IT / ES
(Evaluation Module 1)
US
(Evaluation Module 2)
UK
(Evaluation Module 3)
GR
(Evaluation Module 4)
AU
(Evaluation Module 5)
CA, FR, IT,ES
(Evaluation Module 6)

December 2020

90%

90%

90%

90%

40%

October 2021

100%

90%

90%

90%

90%

40%

Month /Year
December 2020
October 2021
GR/ FR / IT / ES
(Evaluation Module 1)

100%

US
(Evaluation Module 2)

90%

90%

UK
(Evaluation Module 3)

90%

90%

GR
(Evaluation Module 4)

90%

90%

AU
(Evaluation Module 5)

90%

90%

CA, FR, IT,ES
(Evaluation Module 6)

40%

40%

02.

SpeedPAK Misuse

Tiêu chí đánh giá giao dịch
Yêu cầu tuân thủ
Mức tuân thủ tối thiểu

Giao dịch với mặt hàng được vận chuyển đến Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Úc, Canada, Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha, nơi người mua đã chọn tùy chọn vận chuyển SpeedPAK (bất kể giá trị mặt hàng hoặc vị trí mặt hàng).

 • Áp dụng SpeedPAK khi hoàn thành đơn đặt hàng. Giải pháp vận chuyển (ví dụ: SpeedPAK) và dịch vụ (tức là Tiết kiệm/Tiêu chuẩn/Khẩn cấp) được áp dụng phải tương ứng với tùy chọn vận chuyển đã chọn của người mua.
 • Có bản quét chấp nhận được ghi lại
 • Việc không tuân thủ các yêu cầu trên được coi là Lạm dụng SpeedPAK.

100%

Tiêu chí đánh giá giao dịch
Yêu cầu tuân thủ
Mức tuân thủ tối thiểu

Giao dịch với mặt hàng được vận chuyển đến Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Úc, Canada, Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha, nơi người mua đã chọn tùy chọn vận chuyển SpeedPAK (bất kể giá trị mặt hàng hoặc vị trí mặt hàng).

 • Áp dụng SpeedPAK khi hoàn thành đơn đặt hàng. Giải pháp vận chuyển (ví dụ: SpeedPAK) và dịch vụ (tức là Tiết kiệm/Tiêu chuẩn/Khẩn cấp) được áp dụng phải tương ứng với tùy chọn vận chuyển đã chọn của người mua.
 • Có bản quét chấp nhận được ghi lại
 • Việc không tuân thủ các yêu cầu trên được coi là Lạm dụng SpeedPAK.

100%

03.

Ngoại lệ SpeedPAK

Đối với chất lỏng, bột và các sản phẩm khác không thể vận chuyển bằng SpeedPAK, các sản phẩm sẽ bị loại trừ khỏi quá trình đánh giá Chính sách ủy thác vận chuyển của SpeedPAK. Xin lưu ý rằng trong quá trình đánh giá, nếu bạn nhận được cảnh báo hoặc hạn chế do đánh giá chính sách đối với các sản phẩm không thể vận chuyển từ SpeedkPAK, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản hoặc Dịch vụ khách hàng của bạn để khiếu nại. Nếu người bán vượt qua quy trình khiếu nại, các sản phẩm bị ảnh hưởng sẽ không còn được đánh giá theo Ủy quyền vận chuyển SpeedPAK trong tương lai.

Danh sách Dịch vụ Vận chuyển được Phê duyệt Theo Chính sách Ủy thác Vận chuyển của Speedpak

Chính sách vận chuyển theo dõi hợp lệ cho các giao dịch xuyên biên giới được vận chuyển từ Trung Quốc đại lục

Tất cả các giao dịch trên eBay với vị trí mặt hàng ở Trung Quốc Đại lục (Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông và/hoặc Đài Loan), được yêu cầu phải:

 • sử dụng dịch vụ vận chuyển tích hợp của eBay; Và
 • có bản quét chấp nhận được ghi lại, với số theo dõi được tải lên, trong thời gian xử lý được chỉ định của danh sách.

Những yêu cầu này áp dụng cho các giao dịch trên tất cả các trang eBay. Đảm bảo rằng các số theo dõi được tải lên cùng với tên hãng vận chuyển như được hiển thị trên eBay, để nâng cao hiệu quả và độ chính xác của việc đồng bộ hóa thông tin theo dõi.

Shipping Provider
Services
Tracking Number Format
Destination

China Post

e速宝

A + 1 letter + 9 digits + CN

United States

China Post

跟踪包裹

C + 1 letter + 9 digits + CN

United States

FLYT

飞特经济平邮普货

FE + 9 digits + CS

United States

FLYT

飞特经济平邮特货

FE + 9 digits + SS

United States

FLYT

飞特特货挂号(海运)

FE + 9 digits + ER

United States

FLYT

中邮E速宝

A + 1 letter + 9 digits + CN

United States

FLYT

中邮跟踪包裹

C + 1 letter + 9 digits + CN

United States

Buylogic

欧美经济平邮

BLG + 2 letters + 10 digits + YQ

United States

Buylogic

欧美经济平邮

UE + 9 digits + KG

United States

Buylogic

经济平邮小宝

FA + 2 letter+ 8 digits

United States

SFC

三态经济平邮SFCAM

SFC + 1 digit + 15 characters

United States

SFC

三态经济平邮SFCAM

SFC + 1 digit + 16 characters

United States

SFC

三态经济平邮SFCAM

SFC + 2 letters + 10 digits + YQ

United States

SFC

中邮小包WWAM

A + 1 letter + 9 digits + CN

United States

Shipping Provider
Services
Tracking Number Format
Destination

China Post

e速宝

A + 1 letter + 9 digits + CN

United States

China Post

跟踪包裹

C + 1 letter + 9 digits + CN

United States

FLYT

飞特经济平邮普货

FE + 9 digits + CS

United States

FLYT

飞特经济平邮特货

FE + 9 digits + SS

United States

FLYT

飞特特货挂号(海运)

FE + 9 digits + ER

United States

FLYT

中邮E速宝

A + 1 letter + 9 digits + CN

United States

FLYT

中邮跟踪包裹

C + 1 letter + 9 digits + CN

United States

Buylogic

欧美经济平邮

BLG + 2 letters + 10 digits + YQ

United States

Buylogic

欧美经济平邮

UE + 9 digits + KG

United States

Buylogic

经济平邮小宝

FA + 2 letter+ 8 digits

United States

SFC

三态经济平邮SFCAM

SFC + 1 digit + 15 characters

United States

SFC

三态经济平邮SFCAM

SFC + 1 digit + 16 characters

United States

SFC

三态经济平邮SFCAM

SFC + 2 letters + 10 digits + YQ

United States

SFC

中邮小包WWAM

A + 1 letter + 9 digits + CN

United States

Carrier Name
Shipping Carrier Name as Shown on eBay

4PX

4PX

Buylogic

Buylogic

China Post

China Post

Chukou1

Chukou1

Chunghwa Post

Chunghwa Post

DHL

DHL

DHL eCommerce

DHL eCommerce

FedEx

FedEx

FLYT

FLYT

Hong Kong Post

Hong Kong Post

One World Express

One World Express

Quantium Solutions

Quantium Solutions

SFC

SFC

SFExpress

SFExpress

Shunyou Post

Shunyou Post

SpeedPAK

SpeedPAK

TNT

TNT

Topyou

Topyou

UBI

UBI

UPS

UPS

Wanb Express

Wanb Express

WINIT

WINIT

Wise

Wise

YANWEN

YANWEN

Yun Express

Yun Express

Carrier Name
Shipping Carrier Name as Shown on eBay

4PX

4PX

Buylogic

Buylogic

China Post

China Post

Chukou1

Chukou1

Chunghwa Post

Chunghwa Post

DHL

DHL

DHL eCommerce

DHL eCommerce

FedEx

FedEx

FLYT

FLYT

Hong Kong Post

Hong Kong Post

One World Express

One World Express

Quantium Solutions

Quantium Solutions

SFC

SFC

SFExpress

SFExpress

Shunyou Post

Shunyou Post

SpeedPAK

SpeedPAK

TNT

TNT

Topyou

Topyou

UBI

UBI

UPS

UPS

Wanb Express

Wanb Express

WINIT

WINIT

Wise

Wise

YANWEN

YANWEN

Yun Express

Yun Express

Tần suất đánh giá

Các giao dịch đủ điều kiện sẽ được đánh giá hàng tuần vào Chủ Nhật hàng tuần, với khoảng

 •  thời gian đánh giá bắt đầu vào ngày đánh giá
 • trừ đi 21 ngày và kết thúc vào ngày đánh giá trừ đi 4 ngày.

Bạn sẽ nhận được báo cáo hiệu suất qua email mỗi tuần sau mỗi lần đánh giá.

Ví dụ: nếu ngày đánh giá là ngày 8 tháng 8 năm 2021, cửa sổ đánh giá sẽ như minh họa ở bên phải.

FAQ

Vui lòng kiểm tra xem bạn đã đăng ký nhận thông tin liên lạc qua email trong eBay của tôi chưa. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

Người bán phải vận chuyển đơn đặt hàng của mình bằng giải pháp vận chuyển (tức là SpeedPAK hoặc giải pháp vận chuyển được phê duyệt khác) và cấp độ dịch vụ (tức là Tiết kiệm/Tiêu chuẩn/Nhanh) tương ứng với tùy chọn vận chuyển mà người mua đã chọn, bất kể giá trị của mặt hàng. Nói cách khác, nếu bạn đã cung cấp SpeedPAK trong danh sách của mình và người mua đã chọn cung cấp dịch vụ Tiêu chuẩn, thì bạn phải thực hiện đơn đặt hàng bằng dịch vụ Tiêu chuẩn của SpeedPAK; sử dụng một giải pháp vận chuyển hoặc cấp độ dịch vụ khác sẽ bị coi là không tuân thủ.

Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, SpeedPAK đã mở rộng tới 185 thành phố trên khắp Trung Quốc Đại lục. Tuy nhiên, nếu SpeedPAK không khả dụng ở địa điểm của bạn, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản hoặc Dịch vụ khách hàng của bạn để được hỗ trợ thêm.

Để đảm bảo trải nghiệm giao hàng tuyệt vời cho người mua, chúng tôi chỉ hỗ trợ SpeedPAK hoặc một trong các dịch vụ vận chuyển được phê duyệt.
Đối với người bán sử dụng SpeedPAK qua nền tảng eDIS của eBay, số theo dõi sẽ tự động được tải lên eBay sau khi được tạo, do đó người bán không cần thực hiện hành động đặc biệt nào. Đối với người bán sử dụng SpeedPAK trên phần mềm của bên thứ ba thông qua API, bạn có thể muốn kiểm tra cài đặt của mình để đảm bảo tên nhà cung cấp dịch vụ được định cấu hình là SpeedPAK.
Không, việc sử dụng dịch vụ vận chuyển chưa được phê duyệt có thể khiến tài khoản của bạn bị đánh giá là không tuân thủ.eBay sẽ đánh giá tất cả các giao dịch đủ điều kiện hàng tuần. Khi tài khoản của bạn có thể đáp ứng yêu cầu tối thiểu trong cửa sổ đánh giá tiếp theo, giới hạn bán hàng của bạn có thể được khôi phục một phần hoặc toàn bộ.

Bắt đầu từ tháng 2 năm 2019, bạn có thể xem hiệu suất của mình thông qua Bảng điều khiển người bán của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy liên kết đến trang tổng quan này qua e-mail hiệu suất hàng tuần hiện có.

Đánh giá của chúng tôi dựa trên hiệu suất tài khoản cá nhân. Chỉ những tài khoản không đáp ứng mức tuân thủ tối thiểu của chính sách này mới có thể phải đối mặt với hành động thực thi.


Chúng tôi cảm ơn bạn và đánh giá cao cam kết của bạn trong việc mang lại trải nghiệm vận chuyển tuyệt vời cho người mua của chúng tôi. Tuy nhiên, tất cả người bán ở Đông Nam Á phải tuân thủ các yêu cầu nêu trên.

Các giao dịch bị hủy được loại trừ khỏi đánh giá. Tuy nhiên, các giao dịch được hoàn tiền vẫn sẽ được đánh giá.

SpeedPAK không thể vận chuyển những sản phẩm như vậy và các giao dịch tương ứng sẽ bị loại khỏi quá trình đánh giá. Tuy nhiên, vì những sản phẩm này thường không phù hợp để vận chuyển qua đường hàng không do các quy định vận chuyển xuyên biên giới, chúng tôi thực sự khuyên người bán nên sắp xếp các giải pháp hậu cần và thực hiện trong cùng thị trường với người mua của họ. Nếu các giao dịch đó đang được đánh giá và điều này dẫn đến việc giảm giới hạn bán hàng hoặc hạn chế tài khoản, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản hoặc Dịch vụ khách hàng của bạn.

eBay sẽ đánh giá tất cả các giao dịch đủ điều kiện hàng tuần. Khi tài khoản của bạn có thể đáp ứng yêu cầu tối thiểu trong cửa sổ đánh giá tiếp theo, giới hạn bán hàng của bạn có thể được khôi phục một phần hoặc toàn bộ.

Tôi làm gì?

Giới hạn bán hàng trong tài khoản của tôi đã bị giảm mặc dù tôi đã đáp ứng các yêu cầu của chính sách. Tôi làm gì?

Bạn có thể gửi kháng nghị với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn có thể chứng minh rằng những điều kiện này đã được đáp ứng:

 • Bạn đã sử dụng dịch vụ vận chuyển được eBay chấp thuận với dịch vụ theo dõi bưu kiện.
 • Quá trình quét chấp nhận từ nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển được ghi lại trong thời gian xử lý đã hứa của danh sách của bạn.
 • Thông tin theo dõi chính xác đã được tải lên eBay (tên nhà cung cấp dịch vụ phải chính xác và số theo dõi phải hợp lệ không có lỗi hoặc ký tự thừa).
 • Người mua của bạn đã chọn SpeedPAK hoặc tùy chọn vận chuyển nhanh khác đã được phê duyệt (chỉ áp dụng cho hành lang US/UK/DE/AU).

Nếu bạn đáp ứng các điều kiện trên, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của eBay kèm theo bằng chứng hỗ trợ cho các giao dịch bị ảnh hưởng theo định dạng bảng bên dưới:

Thường mất 7-10 ngày làm việc để xử lý khiếu nại. Chúng tôi yêu cầu sự kiên nhẫn của bạn và sẽ thông báo cho bạn về quyết định kháng cáo.

Truy cập bảng điều khiển CBT để theo dõi hiệu suất bán hàng của bạn.

Bạn cũng có thể quan tâm đến
Copy-of-Ebay-6-8-181049-scaled-1.jpg
Tiêu chuẩn dịch vụ kho hàng cho hàng tồn kho được triển khai chuyển tiếp

Đọc chính sách đầy đủ ở đây.

Copy-of-Ebay-6-8-181755-scaled-1.jpg
Tăng doanh số bán hàng với giao hàng miễn phí

Cung cấp vận chuyển miễn phí không có nghĩa là một mất mát cho người bán.

beautiful-smiling-asian-girl-showing-thumb-up-approve-smth-good-agree-recommending-company-brand-sta-scaled.jpg
Payoneer như một phương thức thanh toán ưa thích

Tìm hiểu cách biến Payoneer thành phương thức thanh toán ưa thích của bạn.