Khoản thanh toán tạm giữ

Điều quan trọng đối với mỗi người bán là nhận được tiền càng nhanh càng tốt sau khi bán một mặt hàng. Tuy nhiên, đôi khi eBay có thể cần tạm giữ tiền của bạn do lịch sử bán hàng hoặc hiệu suất của bạn hoặc để giải quyết các tranh chấp. Điều này giúp eBay trở thành một thị trường an toàn cho người mua và người bán.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái thanh toán bằng cách chuyển đến tab Thanh toán trong Trung tâm bán hàng.

Để biết thêm thông tin về cách làm việc trên Trung tâm bán hàng, vui lòng tham khảo các bài viết này.

Tại sao eBay tạm giữ khoản thanh toánvà cách hạn chế

Trong hầu hết các trường hợp, khoản thanh toán tam giữ sẽ được giải ngân khi người mua xác nhận họ đã nhận được hàng hoặc khi một vụ yêu cầu được giải quyết.

Để giúp đảm bảo duy trì một thị trường an toàn để mua và bán, đồng thời đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và tuân thủ của thị trường, eBay đôi khi giữ lại các khoản tiền,

ví dụ:

nếu có một yêu cầu hoặc tranh chấp về một giao dịch 

nếu người mua của bạn báo cáo có vấn đề với đơn đặt hàng,

nếu tài khoản của bạn bị hạn chế hoặc bị đình chỉ,

nếu bạn nợ tiền eBay hoặc nếu bạn là người bán mới hoặc không thường xuyên.

Nếu eBay tạm giữ tiền của bạn, eBay sẽ thông báo cho bạn qua email và tùy thuộc vào lý do, eBay có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để giúp giải quyết vấn đề.

Tải hướng dẫn tại đây

 

Các lý do tạm giữ thanh toán

Có nhiều lý do khiến eBay có thể tạm giữ tiền của bạn.

Giao dịch bị tạm giữ

Giao dịch bị tạm giữ là khi eBay giữ lại các khoản tiền liên quan đến một giao dịch cụ thể của người mua. Số tiền bị giữ có thể được sử dụng để hoàn lại tiền cho người mua cho cùng một giao dịch.

Mặc dù tiền thu được từ việc bán hàng của bạn thường có sẵn trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi xác nhận khoản thanh toán của người mua, eBay có thể tạm giữ giao dịch đối với tiền trong khi chờ xác nhận rằng một mặt hàng đã được giao thành công cho người mua. Để giảm khả năng bị giữ giao dịch, bạn nên vận chuyển một mặt hàng vào cùng ngày người mua của bạn thanh toán cho mặt hàng đó và tuân theo các phương pháp vận chuyển tốt, chẳng hạn như thêm thông tin theo dõi vào đơn đặt hàng của bạn.

Nếu eBay tạm giữ tiền của bạn, vấn đề này thường sẽ được giải quyết trong vòng 30 ngày. Đối với hầu hết các đơn đặt hàng, việc thêm thông tin theo dõi có thể giúp bạn nhận tiền nhanh hơn.

Ngoài ra, eBay có thể tạm giữ khoản thanh toán của bạn tùy thuộc vào trạng thái người bán của bạn hoặc danh mục bạn đang bán:

Người bán mới và không thường xuyên sẽ gặp phải giao dịch bị giữ trong khi eBay xác nhận rằng các mặt hàng của họ đã được giao thành công. Điều này giúp người bán được thành lập và xây dựng lịch sử bán hàng mạnh mẽ trên eBay. Có một số trường hợp người bán mới có thể bị tạm giữ tối đa 21 ngày.

Các mặt hàng có giá cao hoặc mô hình bán hàng bất thường có thể dẫn đến việc tạm giữ khoản thanh toán trong tối đa 30 ngày để giúp chúng tôi đảm bảo rằng người mua không gặp bất kỳ vấn đề nào với đơn đặt hàng.

Người bán bị hạn chế hoặc bị đình chỉ trước đó sẽ bị tạm ngưng giao dịch trong 30 ngày sau khi hạn chế hoặc đình chỉ được dỡ bỏ, trong khi eBay xác nhận rằng các mặt hàng đã được giao thành công.

Quá trình xác thực có thể dẫn đến giao dịch bị tạm giữ trong tối đa 30 ngày cho đến khi có thể xác nhận tính xác thực của các mặt hàng được bán với Đảm bảo tính xác thực của eBay.

Thanh toán bị giữ lại do Tranh chấp Thanh toán hoặc yêu cầu Đảm bảo hoàn lại tiền của eBay

Thanh toán bị giữ lại do Tranh chấp Thanh toán hoặc yêu cầu Đảm bảo hoàn lại tiền của eBay là khi eBay tạm giữ các khoản tiền liên quan đến vấn đề do người mua báo cáo.

Ví dụ: nếu người mua báo cáo rằng một mặt hàng chưa đến hoặc mặt hàng họ nhận được không giống với mô tả trên danh sách, eBay sẽ giữ tiền cho đến khi vụ việc được giải quyết và đóng lại. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các bài viết về các phương pháp hay nhất để hạn chế và xử lý các vấn đề với người mua.

Số tiền bị giữ có thể được sử dụng để hoàn lại tiền cho người mua cho cùng một giao dịch.

Tạm giữa xuất chi

Tạm giữ Xuất chi là khi eBay giữ số tiền phải trả cho một người bán cụ thể và thường yêu cầu người bán thực hiện thêm hành động đối với tài khoản.

01

Tạm giữ do vấn đề đăng ký: eBay có thể giữ các khoản thanh toán nếu xác định được sự khác biệt với thông tin bạn cung cấp khi đăng ký. Nếu tài khoản của bạn bị hạn chế, eBay sẽ thông báo cho bạn qua email kèm theo yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Để biết thêm thông tin về cách xác minh danh tính của bạn, hãy xem bài viết về đăng ký làm người bán.

02

Tạm giữ do vấn đề hiệu suất: eBay giữ các khoản thanh toán của bạn nếu nó xác định hoạt động bất thường liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như yêu cầu của khách hàng gia tăng, thay đổi đột ngột trong hoạt động bán hàng của bạn, giao hàng trễ hoặc phản hồi tiêu cực của người mua

03

Tạm giữ do vấn đề tuân thủ: eBay duy trì các chính sách và thủ tục để bảo vệ người mua và người bán trong khi vẫn tuân thủ các luật hiện hành. Nếu tài khoản của bị tạm giữ xuất chi hoặc hạn chế vì lý do tuân thủ, eBay sẽ thông báo cho bạn qua email và có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin.

04

Phương thức thanh toán không hợp lệ: eBay có thể tạm giữ các khoản thanh toán của bạn nếu eBay không thể khấu trừ phí bán hàng và các chi phí khác từ bất kỳ phương thức thanh toán nào trong hồ sơ của bạn. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần thêm một phương thức thanh toán khác.

Bước tiếp theo
Copy-of-iStock-685414952.jpg
Payoneer - một phương thức thanh toán hiệu quả
Copy-of-shutterstock_1113163970-scaled.jpg
Phí bán hàng cho người bán trên eBay
Copy-of-shutterstock_1198056367-1-scaled.jpg
Danh sách miễn phí phí niêm yết hàng tháng và các khoản phí cơ bản