Search
Close this search box.
โครงสร้างค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่จัดการโดย eBay

ในศูนย์รวมผู้ขาย ค่าธรรมเนียมการขายสำหรับผู้ขายที่จัดการการชำระเงินโดย eBay สามารถเข้าถึงได้ผ่านแท็บ “การชำระเงิน“

หลังจากนั้น เพียงกรองธุรกรรมของคุณตามประเภทธุรกรรมต่อไปนี้:

“คำสั่งซื้อ”

จะแสดงค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่ชำระเงิน รวมถึงค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย ค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้ายเพิ่มเติม อัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน หรือ

“ค่าธรรมเนียมอื่นๆ”

จะแสดงค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกร้านค้า การลงขายสินค้า และค่าใช้จ่ายทางการตลาดอื่นๆ เช่น รายการส่งเสริมการขาย และค่าธรรมเนียมสำหรับการอัปเกรดรายการเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม "การสั่งซื้อ" คืออะไร ?

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่ต้องชำระเงิน รวมถึงค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย ค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้ายเพิ่มเติม และค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม "การสั่งซื้อ"

ค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (FVF)

เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้ายเมื่อสินค้าของคุณขายได้ และคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการดำเนินการชำระเงินของบุคคลที่ 3 ค่าธรรมเนียมนี้คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์แปรผันของยอดรวมของการขาย บวกกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่แตกต่างกันเป็นควอนตัม โดยขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ eBay ที่ขายสินค้าของคุณ (เช่น บน ebay.com ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมคือ 0.3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคำสั่งซื้อ)

ด้านล่างนี้คือ องค์ประกอบ 2 ส่วนของ FVF:

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามเว็บไซต์ eBay ที่คุณขาย ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมที่คาดไว้สำหรับบาเว็บงไซต์

  • เว็บไซต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา [ebay.com]: 0.3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการสั่งซื้อ
  • เว็บไซต์ในสหราชอาณาจักร [ebay.co.UK]: 0.3 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อการสั่งซื้อ
  • เว็บไซต์ประเทศออสเตรเลีย [ebay.com.au]: 0.3 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อการสั่งซื้อ

ค่าธรรมเนียมนี้คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมของการขาย ซึ่งรวมถึงราคาสินค้า ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริการการจัดส่งที่ผู้ซื้อเลือก และอาจมีภาษีการขาย* ตัวแปรหรือ “% ประเภท” จะแตกต่างกันไปตามประเภท การสมัครสมาชิกร้านค้า และเว็บไซต์ eBay ที่คุณขาย กล่าวโดยย่อ ผู้ขายที่มีการสมัครสมาชิกร้านค้าพื้นฐานหรือสูงกว่าจะจ่าย % ประเภท FVF ต่ำกว่าผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าหรือร้านค้าเริ่มต้น

หากคุณต้องการคืนเงินให้กับผู้ซื้อหรือยกเลิกการขาย คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเครดิตในอัตราร้อยละผันแปรของค่าธรรมเนียมขั้นสุดท้าย โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวนตามมติของคำขอคืนสินค้าหรือการยกเลิก ค่าธรรมเนียม 0.3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการสั่งซื้อจะไม่ถูกเครดิต

* อ้างอิงจากหน้าค่าธรรมเนียมของเว็บไซต์ eBay ที่คุณกำลังขาย

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามเว็บไซต์ eBay ที่คุณขาย ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมที่คาดไว้สำหรับบาเว็บงไซต์

  • เว็บไซต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา [ebay.com]: 0.3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการสั่งซื้อ
  • เว็บไซต์ในสหราชอาณาจักร [ebay.co.UK]: 0.3 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อการสั่งซื้อ
  • เว็บไซต์ประเทศออสเตรเลีย [ebay.com.au]: 0.3 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อการสั่งซื้อ

ค่าธรรมเนียมนี้คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมของการขาย ซึ่งรวมถึงราคาสินค้า ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริการการจัดส่งที่ผู้ซื้อเลือก และอาจมีภาษีการขาย* ตัวแปรหรือ “% ประเภท” จะแตกต่างกันไปตามประเภท การสมัครสมาชิกร้านค้า และเว็บไซต์ eBay ที่คุณขาย กล่าวโดยย่อ ผู้ขายที่มีการสมัครสมาชิกร้านค้าพื้นฐานหรือสูงกว่าจะจ่าย % ประเภท FVF ต่ำกว่าผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าหรือร้านค้าเริ่มต้น

หากคุณต้องการคืนเงินให้กับผู้ซื้อหรือยกเลิกการขาย คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเครดิตในอัตราร้อยละผันแปรของค่าธรรมเนียมขั้นสุดท้าย โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวนตามมติของคำขอคืนสินค้าหรือการยกเลิก ค่าธรรมเนียม 0.3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการสั่งซื้อจะไม่ถูกเครดิต

* อ้างอิงจากหน้าค่าธรรมเนียมของเว็บไซต์ eBay ที่คุณกำลังขาย

ค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศสำหรับผู้ขายที่มีที่อยู่ที่จดทะเบียนกับ eBay ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย หรือเวียดนามคือ 1.3 %

เมื่อที่อยู่ที่ลงทะเบียนกับ eBay ของคุณอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบุไว้เป็นรายบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มภูมิภาคที่นี่ (รวมเรียกว่าประเทศหรือภูมิภาค “eBay ทั่วโลก”) เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศหาก:

01

ที่อยู่จัดส่งของสินค้า (ป้อนโดยผู้ซื้อระหว่างชำระเงิน) อยู่นอกประเทศที่อยู่ที่ลงทะเบียนของคุณ หรือ

Or

02

ที่อยู่ที่ลงทะเบียนของผู้ซื้ออยู่นอกประเทศที่อยู่ที่ลงทะเบียนของคุณ (โดยไม่คำนึงถึงที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า)

01

ที่อยู่จัดส่งของสินค้า (ป้อนโดยผู้ซื้อระหว่างชำระเงิน) อยู่นอกประเทศที่อยู่ที่ลงทะเบียนของคุณ หรือ

Or

02

ที่อยู่ที่ลงทะเบียนของผู้ซื้ออยู่นอกประเทศที่อยู่ที่ลงทะเบียนของคุณ (โดยไม่คำนึงถึงที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า)

ค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศจะคำนวณจากยอดรวมของการขาย และจะหักออกจากรายได้จากการขายของคุณโดยอัตโนมัติ ยอดรวมของการขายคือ ราคาสินค้า ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริการการจัดส่งที่ผู้ซื้อเลือก ภาษีการขายอาจมีผลบังคับใช้

ผู้ขายบน eBay ที่มีที่อยู่ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย หรือเวียดนามอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดตามปริมาณค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับการคำนวณส่วนลดตามปริมาณ และการยกเว้นที่ระบุไว้ที่นี่

สำหรับบัญชี eBay แต่ละบัญชี หากปริมาณการขายทั้งหมดของคุณ ebay.com, ebay.de, ebay.es, ebay.fr, ebay.ie, ebay.it, ebay.nl, ebay.pl, ebay.co.uk (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์ eBay”) อยู่ที่อย่างน้อย 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนก่อนหน้าตามลำดับ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศในเดือนถัดไป โดยมีเงื่อนไขว่าระดับผู้ขายของคุณต้องสูงกว่ามาตรฐานเป็นอย่างน้อย คุณสามารถตรวจสอบระดับผู้ขายปัจจุบันของคุณได้ที่แดชบอร์ดผู้ขาย

เราประเมินระดับปริมาณการขายของคุณในวันที่ 20 ของแต่ละเดือนโดยพิจารณาจากประวัติการขายของคุณบนเว็บไซต์ eBay ในเดือนก่อนหน้าแบบต่อเนื่อง หากบัญชีของคุณมีคุณสมบัติ ค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศที่มีส่วนลดจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติตั้งแต่ต้นเดือนตามปฏิทินถัดไป

สำหรับบัญชี eBay แต่ละบัญชี หากปริมาณการขายทั้งหมดของคุณ ebay.com, ebay.de, ebay.es, ebay.fr, ebay.ie, ebay.it, ebay.nl, ebay.pl, ebay.co.uk (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์ eBay”) อยู่ที่อย่างน้อย 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนก่อนหน้าตามลำดับ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศในเดือนถัดไป โดยมีเงื่อนไขว่าระดับผู้ขายของคุณต้องสูงกว่ามาตรฐานเป็นอย่างน้อย คุณสามารถตรวจสอบระดับผู้ขายปัจจุบันของคุณได้ที่แดชบอร์ดผู้ขาย

เราประเมินระดับปริมาณการขายของคุณในวันที่ 20 ของแต่ละเดือนโดยพิจารณาจากประวัติการขายของคุณบนเว็บไซต์ eBay ในเดือนก่อนหน้าแบบต่อเนื่อง หากบัญชีของคุณมีคุณสมบัติ ค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศที่มีส่วนลดจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติตั้งแต่ต้นเดือนตามปฏิทินถัดไป

ค่าธรรมเนียมขั้นสุดท้ายเพิ่มเติม

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้ายหากคุณละเมิดนโยบายของเราในการซื้อหรือขายนอก eBay หรือเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้ายเพิ่มเติมหากคุณไม่ปฏิบัติตามความคาดหวังด้านประสิทธิภาพของเรา

  • หากระดับผู้ขายของคุณต่ำกว่ามาตรฐาน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 5 % สำหรับค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย
  • หากอัตราคำขอคืนสินค้า ‘สินค้าไม่ตรงตามคำอธิบาย’ ของคุณได้รับการประเมินในเมตริกบริการของคุณว่าสูงมากในการประเมินในวันที่ 20 ของเดือนใน 1 ประเภทขึ้นไป คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 5 % สำหรับค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้ายสำหรับยอดขายในประเภทดังกล่าวในเดือนปฏิทินถัดไป คุณสามารถดูเมตริกบริการส่วนบุคคลของคุณบนแดชบอร์ดเมตริกบริการของคุณในศูนย์รวมผู้ขาย
  • หากระดับผู้ขายของคุณต่ำกว่ามาตรฐาน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 5 % สำหรับค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย
  • หากอัตราคำขอคืนสินค้า ‘สินค้าไม่ตรงตามคำอธิบาย’ ของคุณได้รับการประเมินในเมตริกบริการของคุณว่าสูงมากในการประเมินในวันที่ 20 ของเดือนใน 1 ประเภทขึ้นไป คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 5 % สำหรับค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้ายสำหรับยอดขายในประเภทดังกล่าวในเดือนปฏิทินถัดไป คุณสามารถดูเมตริกบริการส่วนบุคคลของคุณบนแดชบอร์ดเมตริกบริการของคุณในศูนย์รวมผู้ขาย

หมายเหตุ: หากบัญชีของคุณต่ำกว่ามาตรฐาน และคุณได้รับคะแนนสูงมากในอัตราคำขอคืนสินค้า ‘สินค้าไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้’ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขั้นสุดท้ายเพิ่มเติมหากไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นต่ำของผู้ขาย

ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของผู้ขาย

เมื่อคุณสร้างรายการหรือขายสินค้าบนเว็บไซต์ eBay ต่างประเทศที่มีสกุลเงินในรายการแตกต่างจากสกุลเงินที่รับชำระ eBay อาจแปลงเงินของคุณเพื่อรวบรวมจำนวนเงินที่คุณค้างชำระกับ eBay หรือเงินที่ชำระคืนเนื่องจากคุณ หาก eBay แปลงเงินของคุณ การแปลงจะเสร็จสมบูรณ์ตามอัตราแลกเปลี่ยนธุรกรรมที่เรากำหนดไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนการทำธุรกรรมของ eBay ประกอบด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานบวกค่าธรรมเนียมการแปลง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการขายได้ที่นี่

“ค่าธรรมเนียมอื่นๆ” คืออะไร ?

ค่าธรรมเนียม “อื่นๆ” เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกร้านค้า การลงขายสินค้า และค่าใช้จ่ายทางการตลาดอื่นๆ เช่น รายการส่งเสริมการขาย และค่าธรรมเนียมสำหรับการอัปเกรดรายการที่เลือกได้ นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ

นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ

เก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

สำหรับการสมัครสมาชิกรายเดือน คุณสามารถเรียกใช้ร้านค้า eBay ของคุณได้ ค่าธรรมเนียม และสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามประเภทของแพ็คเกจร้านค้าในแต่ละเว็บไซต์: ระดับผู้เริ่มต้น พื้นฐาน พรีเมียม หลัก หรือองค์กร

เยี่ยมชมศูนย์รวมผู้ขายของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการเปิดร้านค้า eBay

เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อคุณมีร้านค้า eBay คุณจะได้รับรายการมากขึ้นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้า และจ่ายค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้ายที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับการขายโดยไม่มีร้านค้า คุณยังจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อจัดการ และโปรโมตธุรกิจของคุณอีกด้วย

เคล็ดลับ: ผู้ขายที่สมัครสมาชิกร้านค้าระดับพื้นฐานขึ้นไปจะได้รับอัตราค่าบริการค่าสุดท้ายของตัวแปร หรือ “% ประเภท FVF” ในอัตราที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่น “% ประเภท FVF” ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้ขายที่ไม่ได้สมัครสมาชิกร้านค้าคือ 12.55 % ในขณะที่สมาชิกร้านค้าพื้นฐานส่วนใหญ่จะจ่าย 8.7 – 11.7 % สำหรับ “% ประเภท FVF” ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า

อ่านรายละเอียดเต็มๆ ที่นี่

ในสภาพแวดล้อม eBay MP แพ็คเกจร้านค้าเสนอการลงขายสินค้าฟรีจำนวนมากต่อเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับแพ็คเกจร้านค้ารุ่นเก่า วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถลงรายการได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และมีโอกาสขายได้สูงขึ้น และมีการเข้าชมสูงขึ้น !

ตัวอย่าง:

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกร้านค้าระดับพื้นฐานในสภาพแวดล้อม eBay MP คือ 21.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (อัตรารายปี) แพ็คเกจร้านค้าระดับพื้นฐาน [เก่า] เสนอการลงขายสินค้าราคาคงที่ฟรี 350 รายการ + การลงขายสินค้าการประมูล 250 รายการ ในขณะที่แพ็คเกจร้านค้าระดับพื้นฐาน eBay MP ตอนนี้เสนอการลงขายสินค้าราคาคงที่ฟรี 1,000 รายการ + การลงขายสินค้าการประมูล 250 รายการ พร้อมการลงขายสินค้าราคาคงที่ฟรีอีก 10,000 รายการใน “เลือกประเภท”:

ค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้า

เมื่อคุณสมัครสมาชิกร้านค้า eBay คุณจะได้รับรายการค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าต่อเดือนเป็น 0 มากกว่าผู้ขายที่ไม่มีร้านค้า หมายเลขที่คุณได้รับจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจการสมัครสมาชิกร้านค้าที่คุณเลือก กรุณารับทราบว่ามีการจำกัดการขาย และบางประเภทไม่รวมอยู่ในข้อเสนอรายการค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าเป็น 0

หลังจากที่คุณใช้ค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าเป็น 0 แล้ว ค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าคือ:

ไม่สามารถคืนเงินได้หากสินค้าของคุณขายไม่ได้

เรียกเก็บเงินสำหรับรายการเดิม และทุกครั้งที่รายการของคุณขึ้นรายการใหม่

เรียกเก็บเงินตามรายการ และต่อประเภท ดังนั้น หากคุณลงรายการสินค้าของคุณเป็น 2 ประเภท คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าสำหรับประเภทที่ 2 ด้วย

คิดค่าบริการต่อรายการหากคุณสร้างรายการรูปแบบการประมูลซ้ำสำหรับรายการที่เหมือนกัน จงอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงประกาศซ้ำของเรา

เครดิตคืนสำหรับรายการรูปแบบการประมูลที่สิ้นสุดด้วยการขายสำหรับสมาชิกร้านค้าระดับพื้นฐาน พรีเมียม หลัก และองค์กร (มีข้อยกเว้น)

เคล็ดลับ

01

เว็บไซต์ระหว่างประเทศของ eBay แต่ละแห่งอาจมีค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าที่แตกต่างกัน ( ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการขายเว็บไซต์ในสหราชอาณาจักรได้ ที่นี่: )

02

ผู้ขายที่มีการสมัครสมาชิกร้านค้าระดับพื้นฐาน หรือสูงกว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าเพิ่มเติมเป็น 0 ต่อเดือน และจ่ายค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าในอัตราที่ต่ำกว่าต่อรายการหลังจากการจัดสรร

ตัวอย่าง:

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ร้านค้าระดับพื้นฐานของ eBay MP จะเรียกเก็บเพียง 0.25 ดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าต่อรายการหลังจากการจัดสรร อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าหรือร้านค้าระดับผู้เริ่มต้น จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าต่อรายการที่ 0.35 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าโฆษณา (รายการส่งเสริมการขาย)

รายการที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จะทำให้สินค้าของคุณปรากฏต่อผู้ซื้อจำนวนมากขึ้น เพิ่มการมองเห็น และเพิ่มโอกาสในการขาย รายการส่งเสริมการขายมีให้สำหรับผู้ขายที่เหนือกว่ามาตรฐาน และผู้ขายระดับท็อปพร้อมกิจกรรมการขายล่าสุด

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจนกว่าผู้ซื้อจะคลิกรายการที่โปรโมตของคุณ และซื้อสินค้าที่โปรโมตภายใน 30 วัน

อ่านเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมสำหรับการอัปเกรดรายการเพิ่มเติม

คุณสามารถปรับปรุงรายการของคุณเพื่อช่วยให้โดดเด่นด้วยการเพิ่มคุณสมบัติบางอย่าง เช่น คำบรรยายหรือแบบอักษรตัวหนา ค่าธรรมเนียมสำหรับการอัปเกรดรายการที่เลือกได้เหล่านี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับราคาของรายการของคุณ รูปแบบรายการ และระยะเวลา

หากรายการของคุณได้รับการขึ้นรายการใหม่โดยอัตโนมัติ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้า และค่าธรรมเนียมการอัปเกรดรายการเสริมทุกครั้งที่รายการของคุณได้รับการขึ้นรายการใหม่

กรุณารับทราบว่าการอัปเกรดรายการเสริมบางรายการอาจไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องมือการแสดงรายการทั้งหมด และการอัปเกรดรายการเสริมบางรายการอาจแสดงในเว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน และเครื่องมือทั้งหมดของเรา

คุณอาจสนใจ
Copy-of-shutterstock_713439226-scaled-1.jpg
การลงทะเบียนสำหรับการชำระเงินที่จัดการโดย eBay
Copy-of-Ebay-6-8-181528-scaled-1-1.jpg
การชำระเงินที่ถูกระงับ
Copy-of-Ebay-6-8-1816322-scaled.jpg
Payoneer เป็นวิธีการชำระเงินที่สำคัญเป็นอันดับแรก