Search
Close this search box.
การจัดการคำสั่งซื้อบน CPaSS

CPaSS – วิธีการจัดส่งพัสดุข้ามพรมแดน

Play Video

เมื่อคุณทำการเชื่อมโยงบัญชี eBay ทั้งหมดแล้ว CPaSS จะดึงคำสั่งซื้อของคุณออกมาโดยอัตโนมัติ และรวมเอาไว้ในแท็บ ” Awaiting Shipment ” สามารถดูวิดีโอเพื่อทำความเข้าใจวิธีดำเนินการกับคำสั่งซื้อบน CPaSS ได้

Step 1

คุณสามารถเริ่มต้นการใช้งานด้วยการกรองการจัดส่งที่ไม่ต้องการออกโดยคลิกที่ตัวกรอง ‘ Carrier ‘ ที่ด้านบน และเลือก ‘Unassigned ‘

Step 1

คุณสามารถเริ่มต้นการใช้งานด้วยการกรองการจัดส่งที่ไม่ต้องการออกโดยคลิกที่ตัวกรอง ‘ Carrier ‘ ที่ด้านบน และเลือก ‘Unassigned ‘

Step 2

คลิก ‘Edit’ เพื่อแก้ไขข้อมูลการจัดส่งรายการเดียวสำหรับคำสั่งซื้อที่จะดำเนินการ

Step 2

คลิก ‘Edit’ เพื่อแก้ไขข้อมูลการจัดส่งรายการเดียวสำหรับคำสั่งซื้อที่จะดำเนินการ

Step 3

ในเมนู ‘ SENDER ADDRESS ‘ คุณสามารถปรับที่อยู่ ‘ ship from ‘ ในการตั้งค่าการจัดการบัญชีบน eBay ได้

Step 3

ในเมนู ‘ SENDER ADDRESS ‘ คุณสามารถปรับที่อยู่ ‘ ship from ‘ ในการตั้งค่าการจัดการบัญชีบน eBay ได้

Step 4

กรอก ‘ Recipient address ‘ ด้วยที่อยู่ของผู้ซื้อสำหรับใบสั่งซื้อนี้ คุณสามารถแก้ไขที่อยู่ได้โดยคลิก ”Edit” หรือคลิก ” use eBay address ” เพื่อรีเซตที่อยู่ผู้รับให้เป็นที่อยู่ของผู้ซื้อได้

Step 4

กรอก ‘ Recipient address ‘ ด้วยที่อยู่ของผู้ซื้อสำหรับใบสั่งซื้อนี้ คุณสามารถแก้ไขที่อยู่ได้โดยคลิก ”Edit” หรือคลิก ” use eBay address ” เพื่อรีเซตที่อยู่ผู้รับให้เป็นที่อยู่ของผู้ซื้อได้

Step 5

ส่วน ‘ Item List’ ‘ เป็นรายการหลักที่จะถูกดำเนินการในคำสั่งซื้อนี้ CPaSS จะรวมคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อรายเดียวกันให้เป็นการจัดส่งเดียวกันโดยอัตโนมัติ

Step 5

ส่วน ‘ Item List’ ‘ เป็นรายการหลักที่จะถูกดำเนินการในคำสั่งซื้อนี้ CPaSS จะรวมคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อรายเดียวกันให้เป็นการจัดส่งเดียวกันโดยอัตโนมัติ

Step 6

คลิก ‘ Assign shipping ‘ เพื่อเลือกผู้จัดส่ง เลือกรายการที่ผู้ซื้อเลือกโดยคลิก “Select” ที่อยู่ถัดจากผู้จัดส่ง

Step 6

คลิก ‘ Assign shipping ‘ เพื่อเลือกผู้จัดส่ง เลือกรายการที่ผู้ซื้อเลือกโดยคลิก “Select” ที่อยู่ถัดจากผู้จัดส่ง

Step 7

คลิก ‘ Get track code ‘ เพื่อรับหมายเลขติดตาม จากนั้น คลิก ‘ Print shipping label ‘ เพื่อพิมพ์ใบจ่าหน้า

Step 7

คลิก ‘ Get track code ‘ เพื่อรับหมายเลขติดตาม จากนั้น คลิก ‘ Print shipping label ‘ เพื่อพิมพ์ใบจ่าหน้า

ขั้นตอนต่อไป

การทำงานกับผู้ให้บริการ

เรียนรู้การใช้งานผู้ให้บริการจัดส่งแบบบูรณาการ และขอรับ และอัปโหลดหมายเลขติดตามบน CPaSS