การคุ้มครองผู้ขายของ CPaSS

นโยบายการคุ้มครองผู้ขายนี้เป็นความคิดริเริ่มที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเมตริกของผู้ขายใน eBay จากความล่าช้าในการจัดส่งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาการดำเนินงานของผู้ให้บริการใน CPaSS

เกณฑ์คุณสมบัติคืออะไร ?

1. ประเทศที่ลงทะเบียนของผู้ขายควรเป็นประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

2. การทำธุรกรรมควรทำให้สำเร็จใน CPaSS (หมายเลขติดตามที่สร้าง และอัปเดตไปยังระบบ eBay ผ่าน CPaSS)

3. วันที่ทำธุรกรรมควรอยู่ในระยะเวลาคุ้มครองที่กำหนด (เริ่ม: 1 กุมภาพันธ์ 2566)

4. ควรได้รับการสแกนการยอมรับ (AScan) ภายในเวลาในการจัดส่ง

ข้อบกพร่องใดบ้างที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองผู้ขายของ CPaSS ?

1. อัตราการจัดส่งล่าช้า (“LSR”)

2. การไม่ได้รับสินค้า (“INR”)

3. ความคิดเห็นที่เป็นกลางเชิงลบ (“NNFB”) ที่เกี่ยวข้องกับ LSR / INR จะถูกลบออกจากหน้าโปรไฟล์ข้อเสนอแนะของผู้ขาย และแดชบอร์ดผู้ขาย

มีการทำงานอย่างไร ?

1. การคุ้มครองผู้ขายของ CPaSS เป็นแบบอัตโนมัติ กล่าวคือ ผู้ขาย / ผู้จัดการบัญชีบน eBay ไม่จำเป็นต้องทำการยื่นอุทธรณ์ก่อนเพื่อใช้งาน

ผู้ขายสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ไหน หากไม่นำนโยบายการคุ้มครองผู้ขายของ CPaSS มาใช้งานกับธุรกรรมที่ตรงตามเกณฑ์การมีสิทธิ์ ?

1. ผู้ขายควรติดต่อกับผู้จัดการบัญชีของตนหรือส่งอีเมลไปที่ : DL-eBay-CPaSS-support@ebay.com

การคุ้มครองผู้ขายของ CPaSS มีผลใช้งานได้เมื่อใด ?

1. นโยบายการคุ้มครองผู้ขายของ CPaSS มีผลใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

2. ระยะเวลาที่ใช้งานได้ในปัจจุบันคือ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กล่าวคือ การทำธุรกรรมทั้งหมดที่ทำการจองไว้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บน CPaSS จะได้รับการคุ้มครอง โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์การมีสิทธิ์อื่นๆ

ต่อไปนี้เป็นคำถามที่พบบ่อย:

การสแกนการยอมรับ (หรือที่เรียกว่า “การสแกนการรับสินค้า” / “การสแกนการตรวจสอบความถูกต้อง”) จะได้รับเทียบกับการจัดส่งเมื่อผู้ให้บริการการขนส่งที่ผ่านการตรวจสอบรับการจัดส่ง และอัปเดตสถานะเป็น “เข้ารับพัสดุแล้ว”

การสแกนการยอมรับ (หรือที่เรียกว่า “การสแกนการรับสินค้า” / “การสแกนการตรวจสอบความถูกต้อง”) จะได้รับเทียบกับการจัดส่งเมื่อผู้ให้บริการการขนส่งที่ผ่านการตรวจสอบรับการจัดส่ง และอัปเดตสถานะเป็น “เข้ารับพัสดุแล้ว”

ไม่ ข้อบกพร่องของ CCWSR จะไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองผู้ขายของ CPaSS ผู้ขายควรทำการประสานงานเชิงรุกกับผู้ซื้อ eBay และปิดกรณีใดๆ ก่อนที่มันจะบานปลาย และกลายเป็นข้อบกพร่องของ CCWSR